Donateur worden

Onze stichting is een ANBI (algemeen maatschappelijk nut beogende instelling), wat voor donateurs o.a. inhoudt dat giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken mogen worden. Een periodieke gift kunt u helemaal aftrekken bij de belasting, u kunt tot 52% terug krijgen!

Ons ANBI-nummer is: 81 556 41 93.

Een periodieke gift is:

  • U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of u uw jaarlijkse gift in 1 keer of in meer keren betaalt.
  • U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld als u overlijdt of als uw partner overlijdt.

In het volgende voorbeeld kunt u zien hoe het werkt. Dit voorbeeld gaat uit van een belastingtarief van 40.85%:

 VOORBEELD zonder overeenkomst met overeenkomst
Jouw gift € 250,- € 250,-
Belastingvoordeel € 0,- € 105,-
Je betaalt netto € 250,- € 145,-
Jouw voordeel bij een overeenkomst:   € 105,-

U kunt met ons contact opnemen om een overeenkomst hiervoor samen te stellen. Dit hoeft tegenwoordig niet meer via de notaris, maar kan door de stichting zelf en de donateur geregeld worden. De belastingdienst heeft hier formulieren voor die wij hebben. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de belanstingdienst U kunt zelf eenvoudig berekenen wat u terug kunt krijgen via de website van ANBI.

Wil je donateur worden, stuur dan een bericht met je (adres)gegevens en er wordt zo snel contact met je gezocht.
Voor degene die ons financieel willen ondersteunen; dat kan via rekeningnummer NL85 INGB 0004761 772 tnv St. Zwerfkatten havengebied IJmuiden, te Velsen-Noord!

Wil je ons ook in je nalatenschap gedenken? Vraag gerust om meer informatie, want ook je legaat is bij ons vrij van belasting. Alvast onze dank!

Om aan de nieuwe wetgeving te voldoen en om onze ANBI-status te mogen behouden, staan onze financiële jaarcijfers vanaf 2012 openlijk gepubliceerd bij www.anbiplein.nl