Verantwoording

Jaarcijfers en jaarplannen

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Jaarplan 2020 – 2022

2020

 

Bestuur

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Marya Dekker

Penningmeester: Michèl Konijn/Diana Spaans

Secretaris: Lenneke Baars

 

Beloningsbeleid

In principe ontvangt geen van onze medewerkers (bestuur en vrijwilligers) een vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen rond Kerst ontvangen zij een bescheiden Kerstpakket (ter waarde van 25 euro p.p.), en met verjaardagen en bij een afscheid een aardigheidje. Eens per jaar organiseert de stichting een ‘bedrijfsuitje’ waarvan de kosten voor de stichting zijn. Alleen wanneer het saldo het toelaat kan aan een vrijwilligersvergoeding worden gedacht, deze zal echter nimmer meer bedragen dan het maximum van 1500 per jaar (belastingdienst). Wij maken geen gebruik van betaald personeel.

Statuten

Onze statuten kunt u hier zien:

SZHIJ statuten

Anbi

Onze stichting is een ANBI (algemeen maatschappelijk nut beoogende instelling), wat voor donateurs o.a. inhoudt dat giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting afgetrokken mogen worden. Wil je ons ook in je nalatenschap gedenken? Vraag gerust om meer informatie, want ook je legaat is bij ons vrij van belasting. Meer informatie hierover vind je hier.

Ons ANBI-nummer is: 81 556 41 93.

Kamer van Koophandel

We zijn als stichting aangesloten bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34210915